Міжнародні компанії впроваджують інновації, щоб бути конкурентними на світовому ринку

06 ГРУДНЯ 2021 10:13

Ми живемо в час, коли майже кожні півроку, а то і частіше, гучні заголовки оголошують про нову технологію, інноваційну практику чи модернізований механізм. Сьогоднішня інновація завтра стане буденністю. Але зі стрімким розвитком виробництва та технологій залишається кілька питань: кому це вигідно та хто займається «внутрішньою кухнею» інновацій?

З одного боку, перехід до спрощених форматів роботи завдяки технологіям здається логічним для компаній, які націлені на ефективне ведення бізнесу та скорочення своїх витрат, з іншого - науково-технологічні розробки вимагають значних інвестицій, несуть за собою ризики та вимагають часу на перекваліфікацію персоналу і призвичаєння споживачів.

Наразі рушіями науково-технічного прогресу в світовому масштабі стають міжнародні компанії. Саме вони, володіючи глобальним капіталом, можуть дозволити собі не лише інвестувати в дослідження та випробування інновацій, але й вкладатися в просування та адаптацію споживчого ринку до нових технологій.

Є кілька причин через які компанії обирають шлях інновацій замість традиційної та протоптаної доріжки:

Глобалізація. З кожним роком на міжнародний ринок виходить все більша кількість компаній. Наразі індекс ЮНКТАД, який також називають індексом «світового ринку» досяг 60%, що свідчить про стрімку інтернаціоналізацію економічної діяльності. Розширення діяльності вимагає ефективних засобів зв’язку, контролю за процесами та проведення операцій. Як мінімум, це зв’язок з клієнтами. Тому для компаній, що прагнуть вийти на міжнародну арену, особливо важливим є модернізація своїх внутрішніх процесів.

Покращення продукції та конкуренція. Ця причина пов’язана з двома факторами: по-перше, споживчі ринки з кожним роком стають все вибагливішими, для них важливо отримувати якісну та сучасну продукцію за доступною ціною. Доступність ціни полягає оптимізації виробництва та логістичних процесів. По-друге, конкуренція практично в усіх сферах посилюється, компаніям необхідно ризикувати або змінювати свою продукцію, щоб виділитись на полицях магазинів.

Зменшення витрат. Для компаній та бізнесу, загалом, природно прагнути до скорочення витрат. Інновації стають тут у пригоді. По-перше, вони дозволяють скоротити ланки зв’язку між клієнтом та компанією, як от наприклад технологія смарт-контрактів та блокчейн. По-друге, зменшують логістичні та виробничі витрати за рахунок оптимізації процесів та меншої кількості необхідної робочої сили. Інновації дозволяють внести зміни в операційну ефективність, особливо у питаннях оптимізації обробки замовлень, усуненні вузькокваліфікованих робочих місць у виробництві та скорочення часу роботи обладнання.

Підвищення своїх позицій на ринку. Інновації допомагають швидше передбачати ринкові зміни та випереджати конкурентів. Такі інновації можуть виникнути в результаті постійного аналізу ринкових тенденцій, опитування клієнтської бази та постачальників, а також аналізу діяльності конкурентів. Окрім того, все ширшого поширення серед міжнародних компаній набуває порівняльний менеджмент, основними задачами якого є порівняння та вивчення нових ринків, їхнього менталітету, робочої культури та споживчих преференцій.

Прикладом міжнародної компанії, що просуває інновації заради спрощення та оптимізації зв’язків з клієнтами є Stability International Platform. Хоча сферою діяльності компанії є нерухомість, але Stability також робить акцент на блокчейн-технології та токенізації власних активів. Це стало вдалим рішенням для бізнес-структури компанії частково власне через її міжнародне спрямування: блокчейн дає змогу здійснювати операції з клієнтами без посередників та додаткових витрат, навіть не вступаючи з ними в прямий контакт, а токенізація робит активи більш динамічними та захищеними, оскільки усі транзакції, що відбуваються на блокчейні, автоматично записуються та є відкритими.

Великі гравці на ринку також роблять крок на зустріч інноваціям. Наприклад, Tesla, яка за останні роки стала символом інновацій та технологічних експериментів, на початку 2021 року сколихнула ринок криптовалют, коли купила біткойн на суму 1,5 мільярда доларів. Окрім того, компанія заявила, що почне приймати біткойн як спосіб оплати своїх продуктів.

Компанія, заснована в Україні, що вийшла на міжнародний рівень, - «Eleks» спеціалізується на цифровій трансформації бізнесу, зокрема, розробкою та поширенням технології смарт-контрактів. Вони вже запропонували інновації для кількох компаній зі списку Fortune 500. Компанія допомагає пристосувати новітні технології до потреб конкретного бізнесу.

Вирішальне значення інновацій полягає у тому, що вони дають можливість фірмам ефективніше використовувати свою корпоративну технологічну диверсифікацію поза національними кордонами.

Це пояснюється подвійною роллю інформаційно-комунікаційних технологій як засобу поєднання галузей створення знань, які раніше були відокремленими, і технології управлінського процесу, яка знижує внутрішню координацію, і таким чином розширює потенційні кордони фірм. Перший аспект інформаційно-комунікаційних технологій передбачає розширення можливостей для розробки комбінацій раніше окремих напрямів технологічного розвитку. Що стосується другого аспекту, то методи управління складнішими комбінаціями також покращилися.

Хоча розширений внесок інформаційно-комунікаційних технологій є загальновизнаною рисою економіки, керованої знаннями, або парадигми інформаційної ери, з ним пов’язана потреба потребою загальних і різноманітних навичках з боку робочої сили та зростання значущості оптимізації бізнес-процесів. Нова парадигма — це постійні експерименти щодо правильного поєднання на рівні компанії, пошук найбільш продуктивних комбінацій бізнес-сфер і технологій.

У підсумку, можна сказати, що сьогодні саме міжнародні компанії стали рупором технологічного прогресу, адже місце на ринку лишається лише для тих, хто вкладається в розробку нових технологій та володіє достатньою науковою базою. Це також стає причиною, через яку компанії стають ініціаторами створення технопарків та інших точок концентрації наукової та дослідницької діяльності і обміну знаннями.

Автор: Ратушна Марія-Анна

Фото з Вікіпедія

Економіка, 06.12.2021 10:13